Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichStanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujawniania dziennikarzy współpracujących ze służbami specjalnymi z dnia 2006-11-29.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/542612/06/I/112 RZ
Data sprawy:
2006-11-29
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ujawniania dziennikarzy współpracujących ze służbami specjalnymi

Rzecznik w pełni podziela wyrażone przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaniepokojenie poziomem dyskursu publicznego w Polsce i związanym z tym problemem podważania autorytetu społecznego środowiska dizennikarzy.

Rzecznik podkreślił, że ujawnienie tajnych współpracowników wśród dziennikarzy, podobnie jak w przypadku innych zawodów zaufania publicznego, powinno służyć uniemozliwieniu użycia przeszłości do nieuprawnionego i pozaprawnego wpływania na bieg sprwa publicznych w Polsce.

Problem wiarygodności środowiska dizennikarzy jest związany nie tylko z posądzeniami o kontakty ze służbami PRL, ale równie częśto wiąże się z informacjami o współpracy dziennikarzy z tajnymi służbami po 1989 r. Stąd waga regulacji prawnej zakazującej werbowania tajnych współpracowników spośród dziennikarzy.

W demokratycznym państwie przenikanie sie świata służb specjalnych oraz środowiska mediów jest praktykąniedopuszczalną, która podważa funkcje mediów i uderza w samo środowisko dziennikarskie, odbierając mu niezbędny walor niezależnosci i obiektywizmu.

Jednocześnie Rzecznik zapewnił, że będzie monitorował wszelkie działania, które mogą prowadzić do naruszenia prawa do dobrego imienia i czci osób niesłusznie pomówionych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: