Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt C4 załącznika do uchwały nr 340/2001 Rady Miejskiej w G. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w części dotyczącej ustalenia opłaty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego w celu ustalenia tożsamości przy udziale Policji z dnia 2004-03-03.

Adresat:
RADA MIEJSKA
Sygnatura:
RPO/446087/03/X/1006.7 RZ
Data sprawy:
2004-03-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na pkt C4 załącznika do uchwały nr 340/2001 Rady Miejskiej w G. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej, w części dotyczącej ustalenia opłaty za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego w celu ustalenia tożsamości przy udziale Policji.

Rzecznik zarzuca zaskarżonemu postanowieniu uchwały naruszenie art. 18 ust. 3 ustawy o cenach w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji oraz art. 34 ust. 2 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo przewozowe. Prawo przewozowe przewiduje możliwość ustalenia przez organ stanowiący gminy opłaty dodatkowej za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Ustalenie danych osobowych pasażera przy udziale Policji nie powoduje konieczności nieuzasadnionego zatrzymania (tj. poza miejscami przystankowymi) lub zmiany trasy środka transportowego.

 


Data odpowiedzi:
2004-10-22
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (postanowienie z dnia 9.07.2004 r. o umorzeniu postępowania, sygn. akt III SA/Wa 734/04).
Rada Miejska zmieniła zaskarżoną uchwałę.