Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona Mola z dnia 2007-03-06.

Adresat:
URZĄD D/S REPATRIACJI I CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/552731/07/X/1503.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w sprawie publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona Mola.

Z licznych publikacji prasowych dotyczących obywatela Kamerunu, Simona Mola i jego działalności na terytorium RP wynika, że mógł on dopuścić się popełnienia czynów karalnych, których rodzaj i charakter mogą świadczyć o zaistnieniu zagrożenia dla porządku publicznego oraz praw człowieka. Rzecznik, zaniepokojony treścią doniesień medialnych, poprosił o poinformowanie, czy sprawa statusu uchodźcy była przedmiotem ponownej analizy w Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, a w szczególności, czy badane były przesłanki ewentualnego pozbawienia go statusu uchodźcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: