Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci chorych na cukrzycę z dnia 2007-03-08.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-03-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci chorych na cukrzycę.

W "Życiu Warszawy" z dnia 3.01.2007 r. ukazał się artykuł "Rodzice chorego chłopca walczą z bezdusznym NFZ" dotyczący odmowy refundacji przez NFZ pasków do nowoczesnego glukometru dla chorego na cukrzycę dwuletniego dziecka. Po zapoznaniu się z treścią tego artykułu, Rzecznik zainteresował się działaniami resortu zdrowia w zakresie zabezpieczenia dzieciom chorym na cukrzycę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wyrobów medycznych. Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie odnośnie wyników badania tej sprawy w resorcie zdrowia, w tym w szczególności o informację w sprawie potrzeby i możliwości stworzenia specjalnego programu zdrowotnego dla małych dzieci chorych na cukrzycę oraz ewentualnej zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, w kierunku wprowadzenia refundacji całkowitej lub częściowej testów paskowych do oznaczania glukozy we krwi u małych dzieci.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: