Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 oraz na § 7 ust. 1 uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej J. z dnia 23.05.2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych z dnia 2004-05-19.

Adresat:
WSA WE WROCŁAWIU ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE
Sygnatura:
RPO/452197/03/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2004-05-19
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 oraz na § 7 ust. 1 uchwały nr 275/XXIII/2000 Rady Miejskiej J. z dnia 23.05.2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Zaskarżonym postanowieniom § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rzecznik zarzuca naruszenie art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, a także art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zaś postanowieniom § 7 ust. 1 uchwały - naruszenie art. 7 Konstytucji oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wnosi o stwierdzenie ich nieważności. Przy sprzedaży lokali położonych w budynkach wybudowanych przed dniem 31.12.1989 r. oraz niepoddanych modernizacji lub kapitalnemu remontowi po tym terminie, Prezydent Miasta udziela bonifikaty w wysokości 79 %. Przy sprzedaży lokali wybudowanych, zmodernizowanych lub poddanych kapitalnemu remontowi po dniu 31.12.1989 r., bonifikata wynosi 30 %, jeśli w wyniku sprzedaży lokalu lub równoczesnej sprzedaży kilku lokali wszystkie mieszkania w danym budynku przestają być własnością miasta, a w pozostałych przypadkach 10 %. Zróżnicowanie sytuacji prawnej najemców lokali komunalnych pod względem skorzystania z bonifikaty przy zakupie zajmowanego mieszkania na własność wykracza poza zakres upoważnienia zawartego w art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a ponadto narusza konstytucyjną zasadę równości. Zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały, bonifikaty mają zastosowanie wyłącznie do ceny zbywanego lokalu mieszkalnego, natomiast zbywany razem z lokalem mieszkalnym udział we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym gruntu, na którym znajduje się budynek następuje na zasadach ogólnych, to jest za cenę nie niższą od wartości rynkowej tego udziału ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W ocenie Rzecznika bonifikata powinna być udzielona od całej ceny sprzedawanej nieruchomości.

 


Data odpowiedzi:
2006-01-30
Opis odpowiedzi:
Skarga oddalona (postanowienie z dnia 27.01.2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 355/04).