Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy W. z dnia 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego" z dnia 2004-09-29.

Adresat:
WSA W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY M.ST. WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/476569/04/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2004-09-29
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy W. z dnia 15.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego".

Zaskarżonej uchwale Rzecznik zarzuca rażące naruszenia art. 94 Konstytucji RP. Przedmiotowa uchwała została podjęta bez umocowania określonego w ustawie. Uchwała ta została wprawdzie uchylona, jednakże do Rzecznika wpływają skargi obywateli, którzy pod rządami kwestionowanej uchwały zostali obciążeni karami pieniężnymi z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie i kary te są obecnie dochodzone przez władze samorządowe stolicy, w drodze egzekucji administracyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2006-01-30
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 15.06.2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1968/04).