Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, wszczętym na skutek odwołania Fundacji "Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera" od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2006 r. w przedmiocie określenia kwoty dotacji udzielonej Fundacji, przypadającej do zwrotu z dnia 2007-01-16.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/521059/05/X/1002.2 RZ
Data sprawy:
2007-01-16
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, wszczętym na skutek odwołania Fundacji "Artibus Warszawskie Organy Wurlitzera" od decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2006 r. w przedmiocie określenia kwoty dotacji udzielonej Fundacji, przypadającej do zwrotu.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wspomnianej decyzji, jako wydanej z naruszeniem art. 145 ust. 1 pkt 2, art. 145 ust. 2 i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych oraz art. 7 i 77 k.p.a.,

i umorzenie postępowania pierwszej instancji. Wbrew stanowisku Prezydenta m.st. Warszawy, skompletowanie prawidłowej dokumentacji konserwatorskiej wymagało wykonania nowych fotografii i co za tym idzie, zapłacenia honorariów autorom zdjęć. Dotacja udzielona na ten cel nie była zatem zbędnie pobrana, nie stanowi więc dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

 


Data odpowiedzi:
2008-04-28
Opis odpowiedzi:
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12.02.2007 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15.09.2006 r. w całości i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.