Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmiany warunków wyboru ubezpieczenia społecznego przez rolników prowadzących działalność gospodarczą z dnia 2007-03-19.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/476278/04/III/308 RZ
Data sprawy:
2007-03-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konieczności realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zmiany warunków wyboru ubezpieczenia społecznego przez rolników prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach przeprowadzonej analizy realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego pojawił się problem wykonania wyroku z dnia 13.03.2006 r. (sygn. akt P 8/05), w którym Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim ze względu na formę opodatkowania wyłącza z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników, z końcem trzeciego kwartału 2004 r., rolnika lub domownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą. Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że dotychczas nie podjęto odpowiednich prac legislacyjnych. Utrzymywanie się stanu prawnego, w którym pozostają niewykonane wyroki Trybunału Konstytucyjnego stanowi naruszenie Konstytucji. Taki stan rzeczy nie odpowiada standardom państwa prawa. Rzecznik zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań związanych z wykonaniem omawianego wyroku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: