Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytur pomostowych z dnia 2007-03-21.

Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/551342/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-03-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie emerytur pomostowych.

Regulacje prawne wdrażanej od 1999 r. reformy systemu emerytalnego nie są kompletne. Brakuje ustaw dotyczących emerytur pomostowych przysługujących ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31.12.1948 r., zatrudnionym w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz ustawy regulującej zasady wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Pierwsze emerytury pomostowe powinny zostać wypłacone w 2008 r., natomiast pierwsze wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w funduszach emerytalnych powinny być realizowane w 2009 r. Oznacza to konieczność maksymalnego skrócenia okresu pracy nad ich przygotowaniem. Przyspieszenie uchwalenia tych ustaw podyktowane powinno być także koniecznością stworzenia odpowiedniego okresu dostosowawczego instytucjom powołanym do ich realizacji, w szczególności Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczenia związane ze zmianami systemu prawnego nowego systemu ubezpieczeń społecznych wskazują, że niezbędny jest co najmniej roczny okres na dostosowanie systemu informatycznego do nowych regulacji prawnych. Wynika z tego poważne zagrożenie dla systemu wypłat emerytur pomostowych. Nie mniejszy problem dotyczy także wsparcia sprawnym systemem informatycznym wypłat świadczeń wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: