Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego z dnia 2007-04-17.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/545954/06/III/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.

W związku z wypadkiem zbiorowym z dnia 21.11.2006 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej, Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 206/2006 z dnia 29.11.2006 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.

Minister Gospodarki Zarządzeniem Nr 88 z dnia 18.12.2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Koordynacyjnego do opracowania raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego powołał Zespół Koordynacyjny, który do dnia 29.03.2007 r. miał przekazać ów raport do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Zaakceptowane przez Radę Ministrów rozwiązania miałyby stać się podstawą do przygotowania i wdrożenia szczegółowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy w kopalniach, ze szczególnym uwzględnieniem firm zewnętrznych wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie raportu przygotowanego przez Zespół Koordynacyjny oraz poinformowanie o założeniach przyjętych przez Radę Ministrów.

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o skali zjawiska łamania praw pracowniczych przez firmy zewnętrzne działające na terenie kopalń węgla kamiennego oraz o krokach podejmowanych w celu wyeliminowania tego typu praktyk.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: