Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ambasadora RP w Dublinie w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii z dnia 2007-05-11.

Adresat:
AMBASADA RP
Sygnatura:
RPO/558646/07/VIII/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ambasadora RP w Dublinie w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii.

W "Gazecie Wyborczej" z dnia 7.05.2007 r. ukazał się artykuł pod tytułem "Polska rewolucja na Wyspach". Z treści artykułu wynika, iż w jednej z firm w Irlandii dochodziło wielokrotnie do naruszania praw pracowniczych polskich pracowników. Autor artykułu opisał sytuację Polaków pracujących w hurtowniach w Dublinie, którzy w związku z nierównym traktowaniem w porównaniu do irlandzkich pracowników w dniu 27.04.2007 r. zorganizowali i przeprowadzili strajk. Wśród powodów strajku podane zostały m.in. takie przyczyny jak: niższe wynagrodzenie, większe obciążenie pracę (ilość załadowanych paczek), brak dostępu do specjalistycznego sprzętu (wózki widłowe), ograniczenie możliwości awansu, pomijanie w wysyłaniu na szkolenia, czy też skracanie przerw śniadaniowych. Rzecznik poprosił o przedstawienie stanu sprawy, w tym o zweryfikowanie informacji zawartych w artykule.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: