Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie "obozów pracy" działających na terenie Polski z dnia 2007-05-25.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/554741/07/VIII/815 RZ
Data sprawy:
2007-05-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie "obozów pracy" działających na terenie Polski.

W tygodniku "Wprost" z dnia 25.03.2007 r. ukazał się artykuł pod tytułem "Łagier Nadwiślański - Ukraińcy oskarżają Polaków o organizowanie obozów pracy niewolniczej". Z treści artykułu wynika, iż na terenie Polski działają tzw. "obozy pracy", w których do świadczenia pracy zmuszani są obywatele ukraińscy. Na potwierdzenie zarzutu zawartego w tytule artykułu, dziennikarz "Wprost" przywołuje opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych działających zarówno w Polsce (La Strada), jak i na Ukrainie, które zdają się potwierdzać ten fakt. Zamieszczono również informację, że do przedstawicielki Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Kijowie (Agenda ONZ) zwróciło się ponad 40 osób skarżących się na przytrzymywanie w obozach działających na terenie Polski. Rzecznik poprosił o zweryfikowanie przedstawionych w artykule informacji o istnieniu na terenie Polski tzw. "obozów pracy".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: