Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie umożliwienia osobom niepełnosprawnym przebywania w obiektach użyteczności publicznej z psem towarzyszącym z dnia 2007-06-05.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/560074/07/X/111 RZ
Data sprawy:
2007-06-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie umożliwienia osobom niepełnosprawnym przebywania w obiektach użyteczności publicznej z psem towarzyszącym.

W ostatnim czasie w wyniku akcji prasowej, urzędy warszawskich dzielnic Bemowo i Śródmieście umożliwiły osobom niepełnosprawnym wejście do budynków urzędów z psem towarzyszącym. Nie jest to jednakże praktyka powszechna - osoby niepełnosprawne, poruszające się z towarzyszącymi im psami przewodnikami lub psami asystentami napotykają powszechnie na trudności w załatwianiu swych spraw. Urzędy, banki, centra handlowe, sklepy itp. w większości przypadków pozostają niedostępne dla tych osób. Pozwolenie na wejście z psem pozostawione jest najczęściej dobrej woli personelu i pracowników ochrony obiektu. Posiadanie psa przewodnika lub psa asystenta ma ograniczyć skutki niepełnosprawności i pomóc w pokonywaniu różnego rodzaju barier, utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Brak jest jednakże normy prawnej, zobowiązującej właścicieli i zarządców obiektów publicznych do umożliwienia osobie niepełnosprawnej wejścia i przebywania z tym psem na terenie obiektu. Mając na uwadze powyższe, Rzecznik zwrócił się o zainicjowanie działań legislacyjnych, mających na celu likwidację kolejnych barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez przyznanie tym osobom uprawnień do przebywania w obiektach użyteczności publicznej z psami przewodnikami i psami asystentami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: