Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ombudsmana Irlandii w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii z dnia 2007-05-29.

Adresat:
OMBUDSMAN IRLANDII
Sygnatura:
RPO/558646/07/VIII/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ombudsmana Irlandii w sprawie strajku polskich pracowników w Irlandii.

W "Gazecie Wyborczej" z dnia 7.05.2007 r. ukazał się artykuł pod tytułem "Polska rewolucja na Wyspach". Autor artykułu opisuje sytuację polskich pracowników pracujących w hurtowniach w Dublinie, którzy w związku z nierównym traktowaniem, w porównaniu do irlandzkich pracowników) w dniu 27.04.2007 r. zorganizowali i przeprowadzili strajk. Wśród powodów strajku podano m.in. takie przyczyny jak: niższe wynagrodzenie, większe obciążenie pracą (ilość załadowanych paczek), brak dostępu do specjalistycznego sprzętu (wózki widłowe), ograniczenie możliwości awansu, pomijanie w wysyłaniu na szkolenia, czy też skracanie przerw śniadaniowych. Rzecznik zwrócił się do Ombudsmana Irlandii o otoczenie opieką i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Polakom będącym ofiarami naruszeń praw pracowniczych. Jednocześnie poprosił o podjęcie, w ramach kompetencji Ombudsmana Irlandii, działań, które pozwoliłyby uniknąć takich lub innych podobnych zdarzeń na przyszłość.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: