Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki ograniczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego z dnia 2007-06-21.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/561467/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-06-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niezgodnej z obowiązującymi przepisami praktyki ograniczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego.

Rzecznik z niepokojem odebrał informacje prasowe na temat ograniczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez ZUS z tytułu śmierci osób samotnych, będących pensjonariuszami domów pomocy społecznej. Z brzmienia art. 79 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika ograniczenie wysokości zasiłku pogrzebowego do udokumentowanych kosztów pogrzebu. Z treści artykułu prasowego wynikało, że na podstawie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypłata tego zasiłku ma się odbywać według stawek obowiązujących w danej gminie. Na terenie właściwości miejscowej Oddziału ZUS w Słupsku wypłaca się zasiłek pogrzebowy w wysokości jedynie 850 zł.

Obowiązujący stan prawny w zakresie wypłaty zasiłków pogrzebowych nie stwarza podstaw prawnych do takiego limitowania kwoty wypłaty zasiłku pogrzebowego w stosunku do ubezpieczonych i świadczeniobiorców ZUS. W ocenie Rzecznika takie pozaustawowe działania naruszają zasady państwa prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: