Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi objętych ścisłą ochroną gatunków ptaków podczas budowy obwodnicy A., w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia z dnia 2007-06-22.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/557211/07/IV/403.2 RZ
Data sprawy:
2007-06-22
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2007 r. zezwalającą na płoszenie oraz niszczenie siedlisk i ostoi objętych ścisłą ochroną gatunków ptaków podczas budowy obwodnicy A., w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania zezwolenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił tej decyzji naruszenie art. 56 ust. 7 pkt 5 ustawy o ochronie przyrody poprzez niespełnienie przesłanki warunkującej wydanie przedmiotowego zezwolenia, art. 6 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji zawierającej braki w treści rozstrzygnięcia oraz art. 7 w związku z art. 80 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji.

 


Data odpowiedzi:
2008-01-21
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 5.09.2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 1394/07) z powodu cofnięcia skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich.