Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania z dnia 2007-06-19.

Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/551681/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-06-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. W Biurze Rzecznika podjęto prace mające na celu dokonanie analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy, zawierające ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania.

Znaczną część korespondencji wpływającej do Biura Rzecznika stanowią wnioski dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Skargi dotyczące tej problematyki wpływają także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

w Strasburgu, który w znacznej części przypadków stwierdza ich zasadność. W Biurze Rzecznika podjęto prace mające na celu dokonanie analizy sytuacji w zakresie stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania. Rzecznik przekazał opracowanie będące wynikiem dokonanej analizy, zawierające ocenę istniejącego stanu oraz propozycje działań naprawczych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: