Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczenia praw pacjentów w wyniku trwających protestów pracowników medycznych z dnia 2007-07-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564111/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-07-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie ograniczenia praw pacjentów w wyniku trwających protestów pracowników medycznych.

Do Rzecznika wpływa wiele skarg związanych z problemami na jakie napotykają pacjenci w związku z protestami pracowników medycznych ochrony zdrowia. Rzecznik zaniepokojony sytuacją w obszarze ochrony zdrowia zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienia, jakie działania podejmuje obecnie i przewiduje Ministerstwo Zdrowia w celu przeciwdziałania ograniczaniu praw obywateli do ochrony zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: