Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obliczania wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych z dnia 2007-07-12.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/VIII/806.1 RZ
Data sprawy:
2007-07-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie obliczania wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych.

MEN przewidziało dofinansowanie wydatków szkół na przeprowadzenie części ustnej egzaminów maturalnych wyłącznie za standardowy czas przeznaczony na odpowiedź zdającego, określony w § 70 ust. 2 i § 71 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporządzenie to przewiduje również dodatkowy czas dla zdającego na przygotowanie się do odpowiedzi i wylosowanie pytań. Egzaminator musi być obecny przy tych czynnościach a także przygotować się do egzaminu, ocenić go oraz dokonać uzgodnienia oceny z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej. Za wskazane, dodatkowe czynności wykonywane przez egzaminatorów poza limitem czasu przeznaczonego na odpowiedź zdającego Ministerstwo nie przewidziało żadnej zapłaty. Otrzymywane przez egzaminatorów wynagrodzenie nie jest adekwatne do ilości i jakości wykonanej pracy w czasie ustnych egzaminów maturalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: