Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych z dnia 2007-07-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/551707/07/III/817 RZ
Data sprawy:
2007-07-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Na tle badania indywidualnej sprawy ujawnił się ogólny problem dotyczący możliwości przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobom, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. W sprawie tej prezentowane są dwie wykładnie art. 71 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z poglądu przedstawionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, zaś z interpretacji prezentowanej przez MSWiA wynika, iż w związku z art. 56 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP prawo do zasiłku należy się również osobom, które będąc poborowymi pełniły służbę w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Rzecznik, przychylając się do interpretacji prezentowanej przez MSWiA zwrócił się o przeanalizowanie przedstawionego zagadnienia i poinformowanie o zajętym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: