Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29.06.2007 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie GIODO z dnia 30.04.2007 r. o przekazaniu Rzecznikowi - jako organowi właściwemu do merytorycznego rozpoznania - sprawy zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji mogących stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 2007-08-02.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/552094/07/I/116 RZ
Data sprawy:
2007-08-02
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29.06.2007 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich postanowienie GIODO z dnia 30.04.2007 r. o przekazaniu Rzecznikowi - jako organowi właściwemu do merytorycznego rozpoznania - sprawy zamieszczenia w treści Raportu o WSI informacji mogących stanowić dane wrażliwe w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 8, art. 50 § 1 i art. 53 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zarzucił wskazanemu wyżej postanowieniu GIODO, naruszenie art. 65 § 1 k.p.a. poprzez przekazanie sprawy do rozpoznania pomimo właściwości organu przekazującego, dodatkowo, poprzez przekazanie sprawy do rozpoznania instytucji, która nie jest organem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Rzecznik wniósł o uchylenie postanowienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 29.06.2007 r. oraz poprzedzającego go postanowienia z dnia 30.04.2007 r. w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości.