Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie działań organów prokuratury związanych z apelem Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie przez prokuratorów naciskom politycznym oraz o zachowanie przez nich apolityczności i niezależności z dnia 2007-08-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/563156/07/II/207 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie działań organów prokuratury związanych z apelem Stowarzyszenia Prokuratorów RP o nieuleganie przez prokuratorów naciskom politycznym oraz o zachowanie przez nich apolityczności i niezależności.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy inne jednostki organizacyjne prokuratury, poza Wojskową Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzą postępowania (karne, ewentualnie dyscyplinarne) związane z apelem Stowarzyszenia Prokuratorów RP, a jeżeli tak, to jaki jest ich obecny stan, a nadto o poinformowanie o stanowisku zajętym wobec treści pisma Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w tej kwestii, skierowanego na ręce Ministra Sprawiedliwości, do wiadomości Rzecznika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: