Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz w konsulacie RP we Lwowie z dnia 2007-08-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/565316/07/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz w konsulacie RP we Lwowie.

Rzecznik zaniepokojony jest informacjami zawartymi w publikacjach prasowych zamieszczonych w Gazecie Wyborczej z dnia 2.08.2007 r. Jak wynika z treści tych publikacji, konieczność długiego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego spowodowana znaczną liczbą wpływających aplikacji, sprzyja działaniu "pośredników", którzy odpłatnie oferują osobom zainteresowanym pomoc w uzyskaniu wizy poza kolejnością. Informacje przytoczone w artykule świadczyć mogą, że konsulat RP we Lwowie nie funkcjonuje w sposób prawidłowy i nie zapewnia sprawnego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy. Rzecznik przyjął do wiadomości fakt, że MSZ podjęło działania kontrolne w konsulacie RP we Lwowie. Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się z prośbą o informacje o wynikach przedmiotowej kontroli. W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości Rzecznik prosi o wyjaśnienie, jakie działania zamierza podjąć Minister Spraw Zagranicznych w celu eliminacji tych nieprawidłowości i przeciwdziałaniu powstawania opisanych sytuacji w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: