Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających z dnia 2007-08-06.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-08-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.

Zaniepokojenie budzi sprawa ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź obserwacji sądowo-psychiatrycznej, opisanych w "Trybunie" z dnia 19.07.2007 r. Spostrzeżenia zawarte w artykule znajdują potwierdzenie w wynikach wizytacji prowadzonych w zakładach psychiatrycznych. Oddziały wyznaczone do wykonywania środków zabezpieczających o wzmocnionym zabezpieczeniu na ogół nie spełniają warunków technicznych określonych w Kodeksie karnym wykonawczym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających.

Oddziały o wzmocnionym zabezpieczeniu powinny zapewniać stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w zakładzie. Jednak żaden z wizytowanych oddziałów nie zatrudniał personelu w odpowiedniej liczbie, a większość z nich nie ma możliwości wydzielania 10-20 łóżkowych pododdziałów. Wątpliwości budziła jakość systemów telewizji wewnętrznej oraz elektronicznego systemu sygnalizującego niekontrolowane otwarcie drzwi i okien stosowanych na oddziałach o wzmocnionym zabezpieczeniu. Część zakładów nie ma opracowanych procedur postępowania na wypadek wystąpienia buntu lub ucieczki z oddziału, co stanowi naruszenie § 6 Regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania środków zabezpieczających. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu oraz udzielenie informacji na temat podejmowanych i przewidywanych działań resortu w celu poprawy sytuacji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: