Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wydłużonych okresów oczekiwania na badania przez lekarzy orzeczników ZUS z dnia 2007-08-13.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/564015/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2007-08-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wydłużonych okresów oczekiwania na badania przez lekarzy orzeczników ZUS.

Do Rzecznika wpłynęła skarga dotycząca przewlekłości postępowania w zakresie terminu badania przez lekarza orzecznika ZUS w związku z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z wyjaśnień udzielonych Rzecznikowi przez Oddział ZUS w P. wynika, że "bardzo trudna sytuacja w służbie zdrowia i brak chętnych do pracy jako orzeczników ZUS spowodowały, że od półtora roku Oddział boryka się z niepełną obsadą etatową". Taka sytuacja powoduje wydłużenie okresu oczekiwania na badanie lekarskie nawet powyżej 60 dni, a w konsekwencji opóźnia wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Rzecznik nie posiada informacji, czy problemy z zapewnieniem pełnej obsady etatowej lekarzy orzeczników nie mają charakteru bardziej generalnego, wymagającego podjęcia działań ze strony Prezesa ZUS. Rzecznik zwrócił się o przedłożenie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: