Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustaw emerytalnych z dnia 2007-07-25.

Adresat:
WICEPREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/564027/07/III/303.2 RZ
Data sprawy:
2007-07-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów - Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustaw emerytalnych.

Rzecznik przedstawił Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19.02.2007 r. stanowisko w sprawie emerytur pomostowych, podkreślając konieczność pilnego zakończenia prac nad brakującymi regulacjami ustawowymi zamykającymi proces reformowania systemu emerytalnego. Jedną ze szczególnie kontrowersyjnych kwestii okazała się ostatnio sprawa rodzajów świadczeń wypłacanych przez zakłady emerytalne. Dużo dyskusji wywołała także kwestia utworzenia zakładów o charakterze prywatnym i publicznym oraz rola ZUS przy realizacji zadania wypłaty świadczeń z otwartych funduszy emerytalnych. Z zapowiedzi wynika, że zakłady emerytalne wypłacać będą trzy rodzaje świadczeń: indywidualne emerytury dożywotnie, indywidualne emerytury z gwarantowanym okresem wypłaty (10 lat) oraz emerytury małżeńskie. Ten ostatni rodzaj świadczeń wzbudza liczne wątpliwości. Pojawiły się bowiem zastrzeżenia, że nie otrzymają ich rodziny najbiedniejsze: niewiele zarabiający mąż po podzieleniu się składką z niepracującą żoną miałby emeryturę poniżej minimalnego świadczenia, co oznaczałoby, że po jego śmierci żona pozostawałaby bez środków do życia. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie oraz informacji o szacunkowych wyliczeniach wysokości świadczeń po wprowadzeniu trzech rodzajów emerytury wypłacanej ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: