Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych z dnia 2007-07-27.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/533352/06/III/1105 RZ
Data sprawy:
2007-07-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 w związku z art. 12 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich dokonano w Biurze RPO analizy dokumentacji pobytu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006. Wyniki analizy zebranych informacji wskazują na liczne nieprawidłowości. Przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym jest okolicznością szczególną, wymagającą precyzyjnego przestrzegania przepisów, gdyż jest to ingerencja w podstawowe prawa i wolności człowieka. Wobec wychowanków placówek pozbawionych bezpośredniej opieki rodziców państwo ma szczególny obowiązek ochrony ich praw. W praktyce jednak umieszczenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym niejednokrotnie jest traktowane niemal jak dodatkowy "środek wychowawczy". Rzecznik przedstawił Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej wyniki analizy dokonanej na podstawie danych z 16 województw, z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w niej informacji i wniosków oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu poprawę stanu przestrzegania praw dzieci - wychowanków placówek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: