Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 7/07) z dnia 2007-04-27.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/553031/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Zbigniewa S., dotyczącej ograniczenia prawa do sądu (brak wymogu uzasadnienia orzeczenia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania) (sygn. akt SK 7/07).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 398 (9) § 2 zdanie 2 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

 


Data odpowiedzi:
2007-07-04
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 27.06.2007 r., sygn. akt SK 7/07), ze względu na zbędność orzekania. Trybunał orzekł o niezgodności tego przepisu w wyroku z dnia 30.05.2007 r. w sprawie o sygn. SK 68/06.