Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przebiegu prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska (kontynuacja wystąpienia z dnia 8.12.2006 r.) z dnia 2007-08-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/538505/06/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2007-08-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie przebiegu prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska (kontynuacja wystąpienia z dnia 8.12.2006 r.).

W dniu 8.12.2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Środowiska wystąpienie, w którym zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji o etapie prac nad wydaniem rozporządzenia na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W szczegółowej odpowiedzi z dnia 19.12.2006 r., podpisanej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, poinformowano Rzecznika o złożoności przedmiotowej materii i konieczności prowadzenia dalszych prac w tym zakresie. Rzecznik podziela powyższy pogląd, tym nie mniej zainteresowany jest etapem prac nad przedmiotowym rozporządzeniem. Wobec powyższego, zwrócił się do Ministra Środowiska o udzielenie Rzecznikowi wyjaśnień w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: