Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymiany dowodów osobistych z dnia 2007-08-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/566957/07/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2007-08-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymiany dowodów osobistych.

Zaniepokojenie Rzecznika budzą doniesienia środków masowego przekazu o problemach związanych z wykonaniem ustawowego obowiązku wymiany "książeczkowych" dowodów osobistych. Według przytaczanych przez media szacunków, na wymianę dowodów czeka 7 milionów obywateli, zaś możliwości wydania do końca roku nowych dowodów osobistych liczone są na nieco ponad 6 mln egzemplarzy. Oznacza to, że od początku 2008 r., gdy dotychczasowe dowody osobiste utracą ważność około miliona osób nie będzie posiadało dokumentów stwierdzających tożsamość. Rzecznik ma świadomość, że wpływ na spiętrzenie zadań związanych z wymianą dowodów osobistych ma związek z odkładaniem "na ostatnią chwilę" wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Można to oceniać jako przejaw braku zapobiegliwości, nie sposób jednak uznać by nie mieściło się to w granicach obowiązującego prawa. Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące przewidywanych działań na rzecz rozwiązania problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: