Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów z dnia 2007-07-16.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/563616/07/X/108 RZ
Data sprawy:
2007-07-16
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia, zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia.

W wystąpieniu przedstawiono działania powołanego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w lipcu 2006 r. Zespołu eksperckiego ds. reformy systemu ochrony zdrowia, którego zadaniem było przygotowanie propozycji założeń optymalnego systemu ochrony zdrowia. W dniach 3 i 10 lipca 2007 r. w Biurze Rzecznika odbyły się publiczne debaty połączone z konferencjami prasowymi, podczas których zaprezentowano założenia postulowanego systemu ochrony zdrowia, wypracowane przez ekspertów. Trzecia część debaty, poprzedzona rozmowami z zainteresowanymi projektem środowiskami, nastąpi we wrześniu 2007 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: