Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej z dnia 2007-08-27.

Adresat:
WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Sygnatura:
RPO/545954/06/VIII/805.7 RZ
Data sprawy:
2007-08-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie wypadku w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie raportu powstałego w wyniku prac Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej, a także o przedstawienie wyników dochodzenia w sprawie tego wypadku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: