Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia z dnia 2007-07-02.

Adresat:
DYREKTOR GENERALNY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Sygnatura:
RPO/561484/07/VII/708 RZ
Data sprawy:
2007-07-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia.

W związku z artykułem, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej" z dnia 16.06.2007 r. Rzecznik zwrócił się o powiadomienie na temat stanowiska Centralnego Zarządu Służby Więziennej w sprawie warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia i możliwości wypełniania nałożonych na nią zadań, również w aspekcie przeludnienia jednostek penitencjarnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-07-02
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (19.07.2007 r.) przekazał Rzecznikowi sprawozdanie z prac zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.02.2007 r. Przedmiotowy raport zawiera opis warunków funkcjonowania więziennej służby zdrowia. Wskazane w opracowaniu problemy dotyczące trudnej sytuacji więziennictwa w zakresie pozyskiwania kadry medycznej stały się podstawą wystąpienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w dniu 15.06.2007 r. o dodatkowe środki finansowe niezbędne do wprowadzenia alternatywnych form zatrudnienia personelu medycznego w jednostkach penitencjarnych.