Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKomunikat Rzecznika w związku z akcją strajkową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpital z dnia 2007-08-29.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/567417/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-08-29
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Komunikat Rzecznika w związku z akcją strajkową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpital.

Rzecznik, w związku z sygnałami środków masowej informacji o eskalacji akcji strajkowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i proteście pacjentów szpitala, dnia 28.08.2007 r. skierował swych przedstawicieli w celu zapoznania się na miejscu z sytuacją. Akcja strajkowa lekarzy rozpoczęta w dniu 21.05.2007 r., do dnia wizyty przedstawicieli Rzecznika realizowana była w formie "ostrego dyżuru". Chorzy przyjmowani byli na oddziały szpitalne wyłącznie w stanie zagrożenia dla życia i zdrowia, nie były natomiast realizowane planowane zabiegi. Nie działała większość przyszpitalnych poradni i pracowni specjalistycznych. Prowadzona w szpitalu akcja strajkowa powodowała poważne ograniczenie dostępności pacjentów do świadczeń medycznych. Wywołało to spontaniczną reakcję grupy pacjentów, którym strajkujący lekarze odmówili udzielenia takich świadczeń. W dniu 13.08.2007 r. zawiązał się Społeczny Komitet Praw Pacjenta, zaś w dniu 21.08.2007 r. kilkoro członków tego Komitetu podjęło "strajk okupacyjny" w hallu szpitala.

Przewodniczącego szpitalnej organizacji OZZL poinformowano o głębokim zaniepokojeniu Rzecznika przedłużającą się akcją strajkową, ostro godzącą w prawo obywateli do ochrony zdrowia oraz prawa pacjentów. Przekazano apel Rzecznika do protestujących lekarzy o powstrzymanie się od działań rzutujących na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. W dniu 29.08.2007 r. doszło do pertraktacji między Komitetem Strajkowym a Dyrekcją Szpitala, podczas których uzgodniono, że protest lekarzy kontynuowany będzie w formie oflagowania obiektów szpitalnych oraz informowania pacjentów o sytuacji i żądaniach lekarzy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: