Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, w sprawie sporu zbiorowego między ZNP a rządem z dnia 2007-03-22.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/554487/07/VIII/814 RZ
Data sprawy:
2007-03-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej, do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, w sprawie sporu zbiorowego między ZNP a rządem.

Do Rzecznika zwrócił się Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego z prośbą o mediację w sporze zbiorowym ZNP z rządem. W przypadku zgody strony rządowej, Rzecznik wyraził swą gotowość do podjęcia mediacji jako usługi dobrej woli, jednak z wyłączeniem wszelkich spraw o charakterze politycznym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-07-06
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (19.04.2007 r.) poinformował, że kwestie postulowane przez ZNP nie mogą obecnie podlegać mediacji, gdyż wiele z nich jest już zamkniętych, jak np. wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na rok 2007, który został już określony w ustawie budżetowej. Ministerstwo będzie dążyć do tego, aby w założeniach do budżetu państwa na 2008 r. Rząd RP przyjął 5% realny wzrost wynagrodzeń nauczycieli. W przypadku pojawienia się innych kwestii spornych otwierających drogę do mediacji, Ministerstwo będzie miało na uwadze osobę Rzecznika Praw Obywatelskich w roli mediatora.