Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Trybunału ds. Równości w sprawie naruszeń prac pracowniczych Polaków pracujących w Irlandii (kontynuacja wystąpienia do Ombudsmana Irlandii z dnia 29.05.2007 r.) z dnia 2007-09-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, HANDLU I ZATRUDNIENIA - DEPATRMENT OF ENTERPRISE, TRADE AND EMPLOYMENT
Sygnatura:
RPO/558646/07/III/805.1 RZ
Data sprawy:
2007-09-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Trybunału ds. Równości w sprawie naruszeń prac pracowniczych Polaków pracujących w Irlandii (kontynuacja wystąpienia do Ombudsmana Irlandii z dnia 29.05.2007 r.).

Rzecznik zwrócił się z prośbą o otoczenie opieką i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Polakom mieszkającym i pracującym na terenie Irlandii, którzy padli ofiarą naruszeń praw pracowniczych. Jednocześnie zaapelował o podjęcie działań wynikających z kompetencji Prezesa Trybunału ds. Równości, które pozwoliłyby uniknąć takich lub innych podobnych zdarzeń na przyszłość.

Wystąpienie do Ministra Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Republiki Irlandii w sprawie naruszeń prac pracowniczych Polaków pracujących w Irlandii (kontynuacja wystąpienia do Ombudsmana Irlandii z dnia 29.05.2007 r.).

Rzecznik zwrócił się z prośbą o otoczenie opieką i udzielenie wszelkiej możliwej pomocy Polakom mieszkającym i pracującym na terenie Irlandii, którzy padli ofiarą naruszeń praw pracowniczych. Jednocześnie zaapelował o podjęcie działań wynikających z kompetencji Ministra Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, które pozwoliłyby uniknąć takich lub innych podobnych zdarzeń na przyszłość.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: