Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichRPO-555340-III/07 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonyania przez komorników zadań nałożonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z dnia 2007-09-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/555340/07/III/1108.5 RZ
Data sprawy:
2007-09-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

RPO-555340-III/07 z 17.09.2007 r. - wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wykonyania przez komorników zadań nałożonych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: