Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKomunikat dla Polskiej Agencji Prasowej w sprawie sytuacji na granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą z dnia 2007-09-04.

Adresat:
POLSKA AGENCJA PRASOWA
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-04
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Komunikat dla Polskiej Agencji Prasowej w sprawie sytuacji na granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą.

Warunki przekraczania granicy państwowej między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą urągają nieraz ludzkiej godności, są nie do pogodzenia z prawami człowieka i dobrymi obyczajami obowiązującymi w stosunkach między cywilizowanymi państwami. Na niektórych przejściach granicznych występują zjawiska patologiczne, dotykające zarówno obywateli Rzeczypospolitej Polskiej jak i państw sąsiednich. Podróżni skarżą się na działania o charakterze korupcyjnym. W okolicach przejść granicznych zauważalna jest aktywność zorganizowanych grup przestępczych. Potwierdzają to obserwacje pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w czasie wizytacji poszczególnych przejść granicznych.

Od dnia 1.01.2008 r. Polska znajdzie się w strefie Schengen, zaś granica z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Białorusią i Ukrainą stanie się zewnętrzną granicą strefy, a więc granicą o szczególnie zaostrzonych rygorach kontroli. W związku z tym należy brać pod uwagę ewentualność nasilenia się negatywnych nastrojów podróżnych spoza Unii Europejskiej na tle tych zaostrzeń.

Mając powyższe na względzie, Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponował Pełnomocnikowi Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka podjęcie wspólnych działań, zmierzających do podnoszenia standardów obsługi podróżnych na przejściach granicznych między Polską a Ukrainą. Współpracę zainaugurowała wspólna wizytacja ombudsmanów obydwu krajów drogowego przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Medyce, w dniu 6.09.2007 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: