Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej z Ombudsmanem Ukrainy wizytacji przejścia granicznego miedzy Polską a Ukrainą w Medyce z dnia 2007-09-11.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/566243/07/X/1507 RZ
Data sprawy:
2007-09-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wspólnej z Ombudsmanem Ukrainy wizytacji przejścia granicznego miedzy Polską a Ukrainą w Medyce.

W dniu 6.09.2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka przeprowadził wizytację przejścia granicznego pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Ukrainą w Medyce - Szegini. Celem tej wizytacji było zapoznanie się ze stanem przestrzegania praw oraz standardami obsługi podróżnych przekraczających granicę, a także warunkami pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych.

Rzecznik przesłał Prezesowi Rady Ministrów Apel będący wynikiem przeprowadzonej wizytacji z prośbą o zajęcie stanowiska wobec zawartych w nim wniosków. W Apelu zwrócono się z wnioskami m.in. o przyspieszenie wykonania problemu rozbudowy infrastruktury na granicy państwowej Polski z Ukrainą w celu stworzenia dodatkowych przejść granicznych, stworzenie takich samych warunków do przekraczania granicy przez obywateli Polski, Ukrainy i innych państw, przeprowadzenie w terminie do 1.01.2009 r. unifikacji i uproszczenia przepisów prawnych dotyczących przekraczania granicy, poprawę warunków wydawania wiz w polskich urzędach konsularnych na Ukrainie i podjęcie wspólnych działań na rzecz zwalczania nielegalnego biznesu przy otrzymywaniu wiz.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: