Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, na jakie napotykają obywatele polscy zamieszkali za granicą, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobistych z dnia 2007-09-26.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/569167/07/X/1004.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trudności, na jakie napotykają obywatele polscy zamieszkali za granicą, w związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobistych.

Obywatele polscy zamieszkali za granicą, aby złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego i odebrać dokument tożsamości, zmuszone są dwukrotnie przyjeżdżać do Polski. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości dokonania zmiany przepisów określających tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i wprowadzenie regulacji, które pozwolą Polakom zamieszkałym za granicą składać wnioski o wydanie nowego dokumentu tożsamości za pośrednictwem właściwego miejscowo konsula i odbierać dowody osobiste w polskim konsulacie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-10-15
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA (03.10.2007 r.) poinformował, że obywatele polscy mieszkający poza granicami kraju nie mają obowiązku posiadania dowodu osobistego. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma konieczności, aby obywatel polski zamieszkujący poza granicami RP przyjeżdżał do Polski po raz kolejny jedynie w celu odbioru dowodu osobistego. Wyprodukowany dowód osobisty będzie oczekiwał w dokumentacji w organie gminy przez okres jego ważności, zatem osoba może odebrać ten dokument podczas wizyty w kraju.
Ponadto w odpowiedzi wyrażono wątpliwości odnośnie do koncepcji wprowadzenia pośrednictwa konsulów przy wydawaniu dowodów osobistych. Wszelkie decyzje o zmianie zasad wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość muszą być bardzo wyważone, ponieważ mają związek zarówno ze światowym zagrożeniem terrorystycznym, jak i z przestępczością pospolitą.