Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rezygnacji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z autolustracji z dnia 2007-10-12.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/548019/06/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-12
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rezygnacji Arcybiskupa Stanisława Wielgusa z autolustracji.

W oświadczeniu przekazanym do Polskiej Agencji Prasowej, Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że stojąc na straży praw, tak obywateli wyznania katolickiego, jak i wszelkich innych wyznań oraz niewierzących, czuje się w obowiązku zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przekraczania granicy oddzielającej państwo i Kościół.

Choć zwykle uważa się, że źródłem zagrożenia bywają ingerencje państwa w sferę zastrzeżoną dla Kościoła, nie należy zapominać, że zasada niezależności i autonomii ma charakter dwustronny. Podobnie, jak Kościół jest niezależny od państwa, tak również państwo jest niezależne i autonomiczne od Kościoła.

Realizując ustawowe zadania w zakresie lustracji władze państwowe powinny powstrzymywać się od działań, które mogą wkroczyć w konstytucyjnie chronioną autonomię Kościoła. Natomiast władze kościelne, w tym przypadku abp Stanisław Wielgus, który sam podjął decyzję o poddaniu się autolustracji, nie powinny więc postępować tak, by w wewnętrzne sprawy kościelne angażować instytucje państwowe. Zachowaniu tej autonomii służy, od dawna oczekiwana, rezygnacja abp Stanisława Wielgusa z autolustracji, którą należy powitać z zadowoleniem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: