Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi z dnia 2007-10-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi.

Rzecznik zwrócił się o interwencję na rzecz wyeliminowania z praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia limitów dyskryminujących część nieuleczalnie chorych dzieci w dostępie do niezbędnej opieki medycznej, a także o sfinalizowanie prac nad wydaniem rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.

Wcześniejsze wystąpienie w sprawie opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi Rzecznik skierował do Ministra Zdrowia w dniu 7.12.2006 r. (RPO-546048-X/06).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: