Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichApel Rzecznika w sprawie zapewnienia jak najszerszego udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym z dnia 2007-10-02.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/570535/07/I/112.1 RZ
Data sprawy:
2007-10-02
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Apel Rzecznika w sprawie zapewnienia jak najszerszego udziału w wyborach osobom niepełnosprawnym.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Rzecznik zaapelował do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o takie zorganizowanie lokali wyborczych, aby czynne prawo uczestniczenia w wyborach było faktycznie zagwarantowane. Niezbędne jest podjęcie działań, dzięki którym nie zdarzy się sytuacja, aby osoba niepełnosprawna czy zaawansowana wiekowo nie mogła skorzystać ze swoich praw ze względu na nieprzygotowanie lokalu wyborczego.

Rzecznik poprosił o przygotowanie swobodnego dojścia i dojazdu do lokali wyborczych, a także o zorganizowanie, w miarę możliwości, dowiezienia do lokali wyborczych osób, które bez takiej pomocy nie wezmą udziału w wyborach, a jednocześnie o odpowiednie podanie do wiadomości informacji o możliwości skorzystania z takiej pomocy. Zwrócił się ponadto do wszystkich obywateli, aby w miarę swych możliwości, pomagali osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokalu wyborczego.

Rzecznik zaapelował również do mediów o godne podejmowanie problematyki wyborów; o pełne, jasne, szerokie, a przede wszystkim rzetelne informowanie o wyborach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: