Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ubezpieczenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia 2007-10-15.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/570919/07/III/303.4.3 RZ
Data sprawy:
2007-10-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ubezpieczenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rzecznik z dużym zaniepokojeniem przyjął informacje prasowe o braku ubezpieczenia od śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Sprawa powstała w związku z zamachem na Ambasadora RP w Iraku, w wyniku którego zginął funkcjonariusz BOR.

Z treści publikacji prasowych wynika, że dotychczasowa praktyka ubezpieczenia funkcjonariusza przez Biuro Ochrony Rządu była niewłaściwa nie tylko dlatego, że ubezpieczenie dotyczyło tylko następstw nieszczęśliwych wypadków lub śmierci na terenie naszego kraju, ale także ze względu na przyjęte zasady wykupu polis ubezpieczeniowych. Okazuje się bowiem, że Biuro Ochrony Rządu zwracało funkcjonariuszom koszty wykupu takich polis ze środków przeznaczonych na nagrody, czy zapomogi.

Prezydent RP zapowiedział inicjatywę ustawodawczą w zakresie ubezpieczenia funkcjonariuszy BOR od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wobec braku pewności, czy zapowiedziana inicjatywa obejmie swym zakresem tylko służbę pełnioną poza granicami państwa, Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do kompleksowego uregulowania takiego ubezpieczenia funkcjonariuszy służb mundurowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: