Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie z dnia 2007-10-05.

Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/570808/07/I/105 RZ
Data sprawy:
2007-10-05
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów RP w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.

Rzecznik zaapelował do Premiera o podjęcie przez Rząd Polski działań, w ramach Unii Europejskiej, na rzecz wsparcia poszkodowanych przez reżim w Birmie. Podkreślił, że obywatele Rzeczpospolitej wielokrotnie zmuszani byli do walki o poszanowanie przysługujących im wolności i praw. Obecnie zapewnione są w naszym Kraju odpowiednie warunki ich realizacji oraz ochrona. Uwzględniając powyższe, w tym zwłaszcza doświadczenia z przeszłości, nie możemy pozostawać bierni wobec trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się niektóre inne narody.

Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie aktualnej sytuacji w Birmie.

Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony naruszaniem wolności i praw człowieka w Birmie zwrócił się do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z apelem o podjęcie działań w ramach jego kompetencji.

Stosowana przez władze przemoc wobec osób podejmujących walkę o demokrację w kraju rządzonym od kilku dziesięcioleci przez junty wojskowe musi spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem. Udzielenie wsparcia poszkodowanym przez reżim obywatelom jest - w świetle wartości podzielanych przez państwa członkowskie Rady Europy - niezbędne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: