Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (sygn. akt K 46/07) z dnia 2007-10-19.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/568352/07/VI/610 RZ
Data sprawy:
2007-10-19
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego (sygn. akt K 46/07).

Do Rzecznika kierowane są skargi kwestionujące zgodność z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Ustawa, która weszła w życie w dniu 18.09.2007 r. zakłada, że na utworzenie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m kw. inwestorzy będą musieli uzyskać zgodę samorządu lokalnego, a powyżej 2 tys. m kw. - dodatkowo zgodę sejmiku wojewódzkiego. Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności tej ustawy z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. Nie oznacza to jednak, iż ustawodawca może dowolnie reglamentować tę działalność. Wolność działalności gospodarczej mogłaby być ograniczona jedynie w przypadku ważnego interesu publicznego. Tymczasem, zdaniem Rzecznika, warunek ten nie został spełniony. Rzecznik podkreślił, że w dniu 1.06.2007 r. Senat odrzucił ustawę o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Zarówno ze stanowiska Senatu zajętego w uchwale z dnia 1.06.2007 r., jak i stanowiska Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej skierowanego do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Sejmu RP wynika, że ustawa ta nie odpowiada standardom konstytucyjnym oraz standardom prawa Unii Europejskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-09-04
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 08.07.2008 r., sygn. akt K 46/07).