Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA prowokacji dotyczącej zmiany charakteru gruntów rolnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 19.07.2007 r.) z dnia 2007-09-25.

Adresat:
CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
Sygnatura:
RPO/563933/07/II/208.2 RZ
Data sprawy:
2007-09-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie przeprowadzonej przez funkcjonariuszy CBA prowokacji dotyczącej zmiany charakteru gruntów rolnych (kontynuacja wystąpienia z dnia 19.07.2007 r.).

Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienie kwestii, czy w istocie, jak wynikało z doniesień mediów, funkcjonariusze CBA podejmując działania operacyjno-rozpoznawcze w związku z podejrzeniem korupcji w sprawie uzyskania zgody właściwych organów na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, posługiwali się podrobionymi dokumentami, w tym stanowiącymi decyzje administracyjne, a jeśli tak, to o wskazanie podstawy prawnej takich działań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: