Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dalszego funkcjonowania jednej z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy z dnia 2007-10-04.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/563977/07/X/108.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie dalszego funkcjonowania jednej z poradni lekarskich w dotychczasowym lokalu w centrum Warszawy.

Rzecznik otrzymał z prośbą o interwencję w sprawie dalszego funkcjonowania w dotychczasowym lokalu Poradni Lekarskiej przy ul. Żurawiej 3/5 w Warszawie. Z korespondencji wynika, że prawnym zarządcą posesji, w której znajduje się Poradnia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ale przez 40 lat byłą to własność Ministerstwa Budownictwa, które w 1960 r. wybudowało obiekt przy ul. Żurawiej 3/5 z przeznaczeniem na cele związane z udzielaniem świadczeń medycznych. W sposób nieoczekiwany Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytoczyło proces eksmisyjny. Działanie to ma przysporzyć Ministerstwu dodatkowej powierzchni na tworzenie nowych miejsc pracy.

Pozbawienie Poradni wymienionego lokalu oznacza zakończenie działalności dobrze prosperującej placówki medycznej w tym rejonie Warszawy, zapewniającej świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarzy rodzinnych), ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, świadczenia stomatologiczne, a także świadczenia pracowni audiometrii i elektrokardiografii oraz gabinetu fizykoterapii. W Poradni leczy się ok. 12 tys. pacjentów - większość od ponad 30 lat, a zatem są to często osoby w podeszłym wieku, którym trudno będzie szukać pomocy medycznej w innych, odległych placówkach medycznych. Likwidacja Poradni niewątpliwie utrudni i ograniczy dostęp do świadczeń zdrowotnych znacznej części dotychczasowych pacjentów Poradni.

Rzecznik zwrócił się o spowodowanie zbadania omawianej sprawy oraz zajęcie stanowiska odnośnie podnoszonych kwestii, w tym w szczególności w sprawie możliwości wypracowania kompromisu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: