Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakazu pracy w święta dla pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych z dnia 2007-10-25.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/560976/07/III/805.2 RZ
Data sprawy:
2007-10-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakazu pracy w święta dla pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych.

W związku z zapowiadaną zmianą przepisów Kodeksu pracy wprowadzającą zakaz pracy w święta dla pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych, pojawiły się informacje w środkach masowego przekazu, wskazujące na objęcie zakazem pracy w święta stacji benzynowych, co byłoby istotnym utrudnieniem dla rodzin odwiedzających w dniu 1 listopada groby swoich najbliższych na terenie całego kraju.

Ze względu na niejednoznaczność rozwiązań przyjętych w Kodeksie pracy, zaprezentowane zostały odmienne stanowiska w tej sprawie przez przedstawicieli resortu pracy i polityki społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii sposobu rozwiązania i właściwego stosowania postanowień ustawy i o ewentualne przygotowanie w trybie pilnym odpowiednich zmian w Kodeksie pracy regulujących w sposób jednoznaczny pracę w niedziele i święta.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: