Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych z dnia 2007-11-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/515967/05/VII/702.2 RZ
Data sprawy:
2007-11-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w sprawie przeludnienia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany art. 248 Kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten zezwala organom władzy publicznej na umieszczanie osadzonych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż przewiduje to kodeksowe minimum z art. 110, czyli 3 m2. Przepis art. 248 Kodeksu karnego wykonawczego powinien stanowić rzeczywisty wyjątek od zasady określonej w art. 110, w szczególności powinien określać maksymalny czas umieszczania osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3m2.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: